Archiwum

Odlotowa Polska Wschodnia – Konferencja


W dniu dzisiejszym w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku trwa konferencja „Lotnisko lokalne w okolicach Ełku szansą rozwoju Północno – Wschodniej Polski” organizowana przez Miasto Ełk, w ramach realizacji projektu „Odlotowa Polska Wschodnia”. Podczas konferencji został zaprezentowany projekt lotniska, oferty inwestycyjne miast partnerskich: Ełku, Chełma i Krosna oraz wygłoszone  prelekcje w zakresie rozwoju lotnictwa w Północno – Wschodniej Polsce. W wydarzeniu uczestniczy około 100 osób.


Dołącz do elity biznesu. Zgłoś swoją firmę do rankingu „Deloitte Technology Fast 50″


D&TTrwa piętnasta edycja corocznego rankingu Deloitte Technology Fast 50 w Europie Środkowej. Celem programu jest zwrócenie uwagi na najszybciej rozwijające się firmy technologicznie innowacyjne.

Ranking organizowany jest niezależnie w 17 krajach poza USA oraz w regionie Europy Środkowej. W ubiegłorocznym rankingu, w naszym regionie, na pierwszym miejscu głównej kategorii znalazła się rumuńska firma Vola.ro, chociaż procentowo najwięcej firm pochodziło z Polski. Nasz kraj, jako największy w Europie Środkowej, od lat zdecydowanie dominuje w rankingu. Jesteśmy przekonani, że zainteresowanie programem nadal będzie rosnąć i uda nam się również w tym roku pobić rekord pod względem liczebności polskich firm.

Aby wziąć udział w konkursie spółka powinna spełniać następujące kryteria:
• Opracowywać lub wytwarzać autorskie technologie i/lub ponosić istotne nakłady na prace badawczo-rozwojowe,
• Posiadać strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe inwestorów strategicznych,
• Posiadać siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie. W regionie Europy Środkowej konkurs obejmuje Polskę, Czechy, Węgry, Łotwę, Estonię, Słowację, Bułgarię, Rumunię, Serbię, Chorwację, Słowenię, Bośnię i Hercegowinę, Albanię, Macedonię, Mołdawię, Czarnogórę oraz Litwę.
• Osiągać określony poziom przychodów i działać przez określony
okres czasu:
Udział w konkursie jest bezpłatny. Więcej informacji oraz aplikacja
on-line: http://www2.deloitte.com/content/www/global/en/pages/about-deloitte/articles/technology-fast50-ce.html Firmę można zgłosić do 17 lipca br.
PARP jest patronem wydarzenia.


Odlotowa Polska Wschodnia – Konferencja


awionetka20140609W dniu jutrzejszym (10.06.2014r. ) w Parku Naukowo- Technologicznym w Ełku odbędzie się Konferencja – „Odlotowa Polska Wschodnia”, organizowana przez Gminę Miasto Ełk.  Rejestracja uczestników nastąpi od godziny 9:00. Istotą programu jest budowa i modernizacja lotnisk oraz utworzenie oferty dla przemysłu lotniczego, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i naukowej miast beneficjentów.


Nowa perspektywa współpracy parków naukowo-technologicznych


Przedstawiciele Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku  wzięli  udział w XXV konferencji Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Do Rzeszowa przyjechali dyrektorzy oraz prezesi wszystkich parków naukowo-technologicznych w Polsce.
25 lecie istnienia Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce było doskonałą okazją do podsumowania działalności organizacji a także rozmów  i wymiany doświadczeń.  Podczas spotkania omawiane były także szczegóły współpracy między parkami naukowo- technologicznymi Polski Wschodniej.

Od lewej: Piotr Zawada, wiceprezes RARR (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego), Barbara Kostyra wiceprezes RARR (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego), Daniel Kulig, dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, Justyna Orzeł-Sczepańska, dyrektor Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Paweł Lulewicz, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego, Bartosz Sokół, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach, Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Janusz Fudała, prezes RARR (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego), Szymon Mazurkiewicz, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.


Witamy kolejnego, dziesiątego z kolei, Lokatora w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku :-)


KamadoJest nim firma KAMADO.  KAMADO współpracuje z wiodącymi firmami na rynku międzynarodowym takimi jak: X-Rite Pantone,  IGT Testing Systems oraz De Ruiter Graphics. Posiada w swojej ofercie szeroki asortymentem taki jak: aparatury kontrolno-pomiarowe stosowane w przemyśle, nauce i medycynie, testery drukowości dla różnych metod drukarskich (offset, flekso, grawiura), testery papieru, testery farb oraz system dozowania farb offsetowych. Firma zajmuje się nie tylko sprzedażą, ale i szkoleniem, wdrażaniem swoich systemów oraz rozwiązywaniem problemów związanych z barwą. Zapewnia pełną pomoc merytoryczną związaną z użytkowaniem swoich rozwiązań jak i wysokiej jakości serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dzięki szerokiemu zakresie usług przedsiębiorstwo może sprostać niemal każdemu wymogowi klienta.


VI Forum Nowej Gospodarki


logoForumNowejGospodarkiJuż 13 czerwca w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum liderzy biznesu, nauki i administracji spotkają się, by podjąć wspólną debatę nad przyszłością energetyczną naszego kraju. VI Forum Nowej Gospodarki pozwoli zacieśnić współpracę makroregionalną w dobie zmian gospodarczych, odbywających się obecnie na arenie międzynarodowej.
Idei tej przyświecał będzie piknik nauki i kultury skierowany do wszystkich mieszkańców. Rozmowy o zielonej energetyce stały się istotne zwłaszcza w czasach, w których plany stworzenia Unii niezależnej energetycznie są coraz realniejsze, a Polska staje przed kolejnym etapem wdrażania dyrektywy o promowaniu odnawialnych źródeł energii. Dlatego nie bez przyczyny wiodącym tematem 6. Edycji Forum będzie ekoenergia, jako inteligenta
specjalizacja Polski.

Zgromadzeni eksperci poszukają odpowiedzi na pytanie czy energia odnawialna jest technologiczną i finansową szansą, czy jedynie ustawową koniecznością? Forum będzie też okazją do rozmów o poprawie efektywności energetycznej budynków, a także opracowania rodzimego certyfikatu budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Jednym z punktów obrad będą dotychczasowe efekty w budownictwie, które udało się uzyskać dzięki wdrożeniu regulacji unijnych i wsparciu z funduszy europejskich. Poruszony zostanie także temat rozwoju lokalnych innowacji oraz gminy niskoemisyjnej.

Organizatorem wydarzenia jest Marszałek Województwa Śląskiego we współpracy z przedstawicielami świata nauki oraz otoczenia biznesu. Więcej na temat VI Forum Nowej Gospodarki na www.forumng.pl.

PARP jest patronem wydarzenia.


Podróż do etnobajki


W dniach 27-28 maja 2014 r. przedstawiciele Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej wzięli udział w międzynarodowej konferencji podsumowującej transgraniczny projekt polsko-białoruski pt. „Podróż do etnobajki”.

Konferencja odbyła się w Grodnie, w siedzibie Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały, koordynatora projektu zrealizowanego wraz z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną, pełniącą funkcję Biura Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej w Suwałkach.

W konferencji udział wzięli rektor oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu im. J. Kupały, a także przedstawiciele Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Białoruś-Ukraina, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Miasta Suwałki, Powiatu Augustów, uczelni: AWF w Warszawie, WSWFiT w Białymstoku i innych instytucji.

Transgraniczny projekt „Podróż do etnobajki” zaowocował powstaniem transgranicznego szlaku turystycznego. Po stronie białoruskiej szlak „Ścieżkami Biełuna” prowadzi przez obiekty eksponujące zasoby etnokulturowe Grodzieńszczyzny, po stronie polskiej zaś na Suwalszczyźnie powstała sieć siedmiu Wiosek Bajek – centrów rodzinnej aktywności turystycznej.  W ramach konferencji podsumowującej projekt odwiedzono miejsca na Grodzieńszczyźnie, które otrzymały wsparcie w ramach projektu.

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej poprzez swoich przedstawicieli zaznaczył swą obecność na międzynarodowej konferencji. Materiały promocyjne Klastra w języku polskim, rosyjskim i angielskim rozdano uczestnikom wydarzenia.


Konferencja Innowacyjna gmina


gminaZapraszamy do udziału w konferencji „Innowacyjna gmina”, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2014 roku w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Warsaw Voice.

Innowacyjna gmina to szósta konferencja z cyklu Innovative Poland. Zaproszenia kierujemy do przedstawicieli samorządów i firm zainteresowanych wprowadzaniem ekologicznych innowacji w Polsce w ramach Partnerstwa Publiczno – Prawnego (PPP). W programie m. in.: podstawy prawne, studia przypadków, a także aspekty oświetleniowe: transformacja oświetlenia z konwencjonalnego na energooszczędne, jak spełnić wymogi UE, dofinansowanie w ramach programów NFOŚiGW i UE. Warsztaty:

Jak przeprowadzić projekt PPP z możliwością uzyskania certyfikatu.

Program konferencji znajduje się:
http://innovativepoland.org.pl/pages/pArticle.php?id=70
Więcej informacji na stronie www.innovativepoland.org.pl

PARP jest patronem wydarzenia.