Archiwum

Termin zgłoszeń PRACODAWCA JUTRA


logo11Wszystkim przedsiębiorcom, którzy podejmują inicjatywy employer brandingowe skierowane do uczniów, studentów lub absolwentów, a także realizują kompleksowe działania nakierowane na pozyskanie do pracy młodych ludzi przypominamy, iż 5 marca 2014 r. upływa termin składania zgłoszeń w ramach II edycji konkursu  PRACODAWCA JUTRA.
Konkurs ma na celu wyróżnienie odpowiedzialnych społecznie pracodawców, z sukcesem podejmujących inicjatywy zwiększające kompetencje zawodowe młodego pokolenia, a tym samym ograniczające zjawisko niedopasowania kompetencyjnego na polskim rynku pracy. Konkurs ma również służyć upowszechnianiu dobrych praktyk stosowanych przez firmy w zakresie
współpracy z edukacją.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu systemowego PARP Biznes dla edukacji Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: http://biznesdlaedukacji.parp.gov.pl/konkurs


XXI Międzynarodowa Wystawa Budowlana FASAD, Kaliningrad.


logo_kalW imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXI Międzynarodowej Wystawie Budowlanej „FASAD”, która odbędzie się w dniach 13-15 marca 2014r. w Centrum Wystawienniczym „Baltic-Expo” w Kaliningradzie.

Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji proponuje polskim firmom zainteresowanym nawiązaniem współpracy z przedsiębiorcami z Obwodu Kaliningradzkiego możliwość promocji swojego przedsiębiorstwa i prezentacji własnej oferty poprzez:

 • skorzystanie z bezpośredniego udziału na stoisku wystawienniczym WPHI
 • przesłanie materiałów promocyjnych, które będą prezentowane i dystrybuowane podczas imprezy na stoisku WPHI

OBSZARY TEMATYCZNE WYSTAWY:

 • Nowe technologie budowlane i remontowe
 • Architektura
 • Nowoczesne wyposażenie, materiały budowalne i wykończeniowe
 • Design
 • Sprzęt budowlany i narzędzia
 • Konstrukcje i wyroby metalowe
 • Media
 • Wyposażenie
 • Gospodarka komunalna
 • Budownictwo drogowe
 • Ekologia
 • Zarządzanie odpadami
 • Projektowanie i inżynieria oprogramowania
 • Ubezpieczenia
 • Konsulting

Więcej informacji:  http://www.investinwarmiaandmazury.pl/Wydarzenia/4be52f7a-d126-43a5-ae32-439841046ce6


50 000 zł dotacji dla firm


funduszenafirmePolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotacja w ramach Programu przeznaczone może być na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:

1. Opracowanie:

 •  oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
 •  planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
 •  prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
 •  strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2. Wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

W ramach Programu udzielane są dotacje dla firm w 2014 roku w wysokości do 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Więcej informacji na stronie FunduszenaFirme.pl w artykule: 50 000 zł dotacji dla firm.


BEZPŁATNE doradztwo


logo

Zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w ramach projektu „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Zakres oferowanego doradztwa jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

1) Doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej:

 • opracowanie koncepcji firmy pod kątem perspektyw jej rozwoju,
 • dostępne formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • aspekty finansowe planowanej działalności gospodarczej (m.in. pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, prowadzenie dokumentacji rachunkowej),
 • źródła finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • przygotowanie oraz ocena formalna i merytoryczna biznesplanu i wniosku o dofinansowanie działalności,
 • przygotowanie wniosku o wpis do KRS lub CEIDG w wersji papierowej lub elektronicznej,
 • obowiązki i uprawnieniach przedsiębiorcy związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, wynikające z przepisów prawa.

2) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:

 • obowiązki przedsiębiorców w zakresie danych podlegających wpisowi do CEIDG lub KRS,
 • skutki prawne zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej,
 • przygotowanie wniosków o zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej oraz wniosków o wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS,
 • źródła dofinansowania rozwoju firmy,
 • samodzielne prowadzenie dokumentacji rachunkowej,
 • marketing, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • aspekty prawne funkcjonowania firmy na rynkach zagranicznych (eksport, import, świadczenie usług poza granicami kraju).

Zakres porad jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb klienta. Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 00 47 48 lub mailowo doradztwo.wsparcie@wp.pl.

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości mieści się w Ełku, przy ul. Małeckich 3, pok. 12.

Projekt „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Wartość projektu wynosi 204 946,18 euro, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 184 451,56 euro (90%).


Konkurs Odkrycie Rynku 2014


karieryPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w I edycji konkursu na najlepszy studencki start-up pt. Odkrycie Rynku 2014, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w ramach Drogowskazów Kariery, ogólnopolskiego programu edukacyjnego.
Projekt jest skierowany do studentów uczelni wyższych do 26 roku życia, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, a także:
– potrafią znaleźć własną niszę rynkową;
– stopniowo zwiększają udziały w rynku;
– szukają nowych sposobów finansowania działalności;
– zatrudniają osoby młode;
– oferują usługi bądź produkty cieszące się uznaniem wśród klientów;
Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej gali w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Szczegóły: www.drogowskazykariery.pl,  w zakładce Konkurs.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 lutego do 3 marca 2014 r.
PARP jest patronem wydarzenia.


Konkursie Impuls do biznesu


impulsSprawdź, czy spełniasz wszystkie kryteria i weź udział w konkursie Impuls do biznesu organizowanego przez Puls Biznesu pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości!
Konkurs jest skierowany do mikro-, małych i średnich firm, działających w dowolnym sektorze, które mają innowacyjne pomysły na biznes. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w realizacji, a także pomysły na przedsięwzięcia gospodarcze. W konkursie mogą wziąć również osoby nie będące przedsiębiorcami, które chcą zrealizować pomysł na biznes.
Nagrodą w konkursie jest inwestycja kapitałowa. Do najlepszych projektów (1-3) trafi łącznie 2 mln zł. W przypadku niewyłonienia finalistów lub niewynegocjowania warunków umów inwestycyjnych wybrane projekty mogą otrzymać nagrody pieniężne.
Termin składania wniosków: 7 kwietnia 2014 r.
Informacje na temat konkursu oraz regulamin: www.impuls.pb.pl


Innowacje w zakresie zielonych technologii


inline.txtNie przegap okazji na dofinansowanie innowacji dla Twojej firmy! Już w marcu rozpoczynamy nabór wniosków do nowego Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Polski „Innowacje w zakresie zielonych technologii”.
Zapraszamy zainteresowanych dofinansowaniem do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym w języku polskim nt. programu, które odbędzie się:
18 lutego w Warszawie
19 lutego w Lublinie
20 lutego w Krakowie
25 lutego w Gdańsku
26 lutego w Poznaniu
27 lutego we Wrocławiu
Zgłoś swój udział w jednym z seminariów poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: www.norwaygrants-greeninnovation.no Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona. Beneficjentami programu mogą być polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które samodzielnie lub wspólnie z partnerami z Polski lub Norwegii realizować będą projekty w zakresie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Partnerami w projektach mogą być małe i duże przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz klastry, zarówno z Polski, jak i z Norwegii.
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu wynosi niemal 18 milionów euro.
Minimalna/maksymalna kwota dotacji wynosi 170 000/1 500 000 euro.
Program ten należy do realizowanej w okresie 2009-2014 perspektywy Funduszy EOG i Norweskiego. Operatorem programu jest Innovation Norway. Więcej informacji na www.norwaygrants-greeninnovation.no

Zapraszam do udziału, do zobaczenia na seminarium!


Szkolenie „Wspieranie eksportu do Rosji. Bezpieczeństwo i płynność obrotów w handlu zagranicznym z Rosją”


Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza Państwa na szkolenie „Wspieranie eksportu do Rosji. Bezpieczeństwo i płynność obrotów w handlu zagranicznym z Rosją”. Spotkanie odbędzie się dnia 5 marca 2014 roku w godzinach 9:30 – 13:45, w siedzibie WMARR S.A. w Olsztynie, przy Placu Bema 3, Duża Sala Konferencyjna, III piętro.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom z regionu Warmii i Mazur, współpracującym lub planującym rozpocząć współpracę z rynkiem rosyjskim, chcącym zabezpieczyć swoje transakcje handlowe.

PRELEGENCI:

Szkolenie poprowadzą eksperci KUKE S.A. – Pan Ryszard Gawroński oraz Pan Radosław Czarnecki oraz ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego – Pan Mariusz Omelańczuk.

ZGŁOSZENIA:

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 3 marca 2014.

Wypełnione oraz własnoręcznie podpisane formularze prosimy kierować do konsultantów Enterprise Europe Network – drogą mailową, faxem, bądź telefonicznie:

Patrycja Kaczmarczyk, e-mail: p.kaczmarczyk@wmarr.olsztyn.pl, tel: 089 535 67 83; fax: 089 521 12 60.

Magdalena Pętlak, e-mail: m.petlak@wmarr.olsztyn.pl, tel: 089 535 67 82; fax:  089 521 12 60.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne!

W załączeniu znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia: zalaczniki20140210

Projekt Enterprise Europe Network, którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw jest finansowany  z  Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz  z  Budżetu Państwa.