Archiwum

Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020


W dniu 31 stycznia 2014 roku o godz. 12:45 odbędą się w ełckim hotelu Rydzewski konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020, organizowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W załączeniu zaproszenie i program spotkania:

zaproszenie20140124


Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej – PAIiIZ


pl_wschodnia1Aż 520 kontraktów podpisali przedsiębiorcy z Polski Wschodniej w latach 2010-2013 w efekcie realizowanego przez PAIiIZ Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Jak wynika z przeprowadzonej ankiety najwięcej kontraktów zostało podpisanych w sektorach spożywczym, bieliźnianym i jachtowym. Jak podkreśla członek Zarządu PAIiIZ Bożena Czaja to właśnie dzięki pomocy unijnej przedsiębiorcy z Makroregionu Polski Wschodniej mogą uczestniczyć w targach, misjach i konferencjach, podczas których poznają biznes z całego świata. Dzięki tej współpracy przedsiębiorcy nie tylko utworzyli nowe miejsca pracy, ale rozwinęli swoją działalność, tworząc nowe linie produkcyjne, nowe fabryki oraz kupując nowy sprzęt. Jak pokazują wyniki ankiety największa wartość inwestycji odnotowana została w sektorze lotniczym, gdzie suma przekroczyła 20 mln zł. Zaś najwyższą wartość kontraktów zadeklarowały firmy z sektora spożywczego – ich łączna kwota wynosi blisko 100 mln zł. W podziale na województwa największa wartość kontraktów przypadła na województwo podkarpackie i w tym regionie wyniosła 145,59 mln zł. Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej ma na celu stały wzrost konkurencyjności gospodarczej oraz atrakcyjności tego obszaru. Preferowanymi kierunkami działań promocyjnych są kraje Unii Europejskiej, Zatoki Perskiej, USA, Rosja, Chiny, Korea, Indie. Do strategicznych sektorów regionu należy zaliczyć: spożywczy, drzewny i meblarski, BPO, jachtowy, lotniczy, chemiczny, maszynowy, OZE oraz turystykę biznesową. (PAIiIZ)


Debata online


Jakie wyzwania stoją przed polską gospodarką w 2014 roku?  Które branże są w największym stopniu zagrożone upadłością? Na czym powinna polegać wczesna identyfikacja zagrożeń, która pozwoliłaby na zmniejszenie kosztów społecznych związanych z upadłościami przedsiębiorstw? W jakim stopniu wykorzystanie Systemów Wczesnego Ostrzegania może pomóc w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i przeciwdziałaniu ich upadłości? Zapraszamy do udziału w debacie online organizowanej w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania, która odbędzie się w piątek, 17 stycznia.

Więcej:
http://www.grupamontownia.pl/stream/2013.01.17/index.html


Polski Most Krzemowy


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  informuje, że w dniu 14 stycznia rozpoczyna  się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy (zamknięcie naboru: 28 stycznia 2014 r.) Jest to projekt systemowy PARP finansowany ze środków UE w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów  Projektu z przedsiębiorcami , inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.
W ramach trzech etapów projektu oferujemy:
1. Udział w szkoleniu na temat na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap).
Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.
http://www.youtube.com/watch?list=PLhQZC-NfkIOEp-uprHBxstEH_NywXPCwZ&v=bC_ICvUaAko#t=54


Forum Gospodarcze Polska – Indie


logo-parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 27 stycznia 2014 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbędzie się Forum Gospodarcze Polska – Indie, poświęcone perspektywom rozwoju współpracy gospodarczej z Indiami. Celem spotkania, adresowanego do polskich przedsiębiorców współpracujących z partnerami indyjskimi lub zainteresowanych podjęciem takiej współpracy w przyszłości, będzie omówienie uwarunkowań lokalnych istotnych dla działań polskiego biznesu na rynku indyjskim. Podczas seminarium przedstawione zostaną aktualne powiązania gospodarcze pomiędzy obu krajami oraz perspektywiczne kierunki rozwoju stosunków handlowych. W programie przedsięwzięcia przewidziany jest udział przedsiębiorców polskich i indyjskich zainteresowanych współpracą oraz organizacją spotkań w formule B2B.

Więcej informacji:
http://www.een.org.pl/index.php/Szkolenia/articles/forum-gospodarcze-polska-indie-warszawa-27012014-r.html


Szkoła dla eksportera


logo-een-plZapraszamy Państwa do zapoznania się z nowymi  filmami z cyklu Szkoła dla eksportera. Jest to narzędzie z zakresu promocji działalności eksportowej w postaci bezpłatnych szkoleń online, udostępniane w  formie krótkich filmów informacyjnych dotyczących najważniejszych kwestii związanych ze sprzedażą międzynarodową. Cykl, stworzony przez ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy PARP, dedykowany jest  firmom z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw planującym rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową. Druga edycja cyklu obejmuje 5 filmów dotyczących m.in.: ryzyka w eksporcie, ubezpieczeń transakcji eksportowych, metod określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej, prawidłowego zawierania transakcji oraz finansowania działalności eksportowej. Zapraszamy również do zapoznania się z pierwszą edycją szkoleń. Wszystkie filmy dostępne są na stronie internetowej www.een.org.pl.


Dobry dizajn to dobry interes – rekrutacja dla firm z Warmii i Mazur otwarta


EU„Dobry dizajn to dobry interes”, o tym będą mogły przekonać się firmy z Warmii i Mazur , reprezentujące branże: spożywczą, meblarską i turystyczną, które wezmą udział w projekcie:

„Szybkowar dizajnu – wsparcie szkoleniowo – doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju”.

Dzięki inicjatywie trzech organizacji tworzących Partnerstwo, tj. Stowarzyszeniu Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur , Parkowi Naukowo – Technologicznemu z Ełku oraz  firmie AP DIZAJN Agata Zambrzycka z Elbląga, przedsiębiorstwa  z regionu będą mogły podnieść swoje kompetencje w zakresie wykorzystania dizajnu.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu wzornictwa poprzez:

  • przeprowadzenie dokładnej analizy potencjału wzornictwa w firmie;
  • organizację szkoleń z obszaru wzornictwa, opartych głównie o metody warsztatowe;
  • organizację bezpośrednich spotkań przedsiębiorstw z projektantami i ekspertami wzornictwa celem wypracowania konkretnego rezultatu na rzecz przedsiębiorstwa.

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla 18 firm ( po 6 firm z 3 branż).

Termin rekrutacji: OD 11 grudnia 2013r. do 17 stycznia 2014r.

WIĘCEJ INFORMACJI oraz KONTAKT na stronie:  www.wpwim.pl


„Strategia promocji polskich regionów w priorytetowych obszarach współpracy z Japonią”


Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą „Strategia promocji polskich regionów w priorytetowych obszarach współpracy z Japonią”.  Obszerne informacje dotyczące współpracy gospodarczej Polski z Japonią zawarte w opracowaniu mogą przyczynić się do lepszego poznania rynku japońskiego i zainspirować Państwa i współpracujące z Państwem instytucje do podjęcia działań mających na celu intensyfikację wymiany gospodarczej z tym krajem, w szczególności w zakresie wysokich technologii, w których Japonia wciąż należy do czołówki światowej.
Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez: prof. dr hab. Jana Bossaka, Pawła Gołębiowskiego i dr Arkadiusza Tarnowskiego.

EKSPERTYZA .wspolpraca z Japonia.pdf