Archiwum

Wesołych Świąt


swieta pnt2013_logo1


Ełcka podstrefa SSSE rozszerzona o tereny Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.


SSSE17.12.2013 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które powiększa teren Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Niemal o 23 ha zwiększył się obszar Podstrefy SSSE w Ełku. W ciągu najbliższych lat oznacza to dla naszego miasta dalszy rozwój i kolejne miejsca pracy.

Zostało przyjęte nowe rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające dotychczasowe Rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dotyczy ono zmiany obszaru strefy tworzącej warunki do realizacji nowych inwestycji wspieranych pomocą publiczną. O decyzji rządu poinformował prezydenta Ełku w rozmowie telefonicznej wicepremier Janusz Piechociński.

Od 1 lipca 2014 roku zmieniają się zasady udzielania ulg w strefach ekonomicznych. Zgodnie z nową mapą pomocy publicznej na największe ulgi inwestorzy będą mogli liczyć w strefach ulokowanych w województwie: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Będą to ulgi w podatku dochodowym u przedsiębiorcy, sięgające 50 %. Ulgę tę będzie można uzyskać w oparciu o wartość zainwestowanego kapitału (poniesionych nakładów przez inwestora na stworzenie firmy) w formie odliczenia podatku dochodowego (CIT). W przypadku małych i średnich firm maksymalna wielkość pomocy może ulec zwiększeniu o tzw. dodatkowe premie (małe 20 %, a średnie 10 % wartości zainwestowanych środków). W innych strefach, położonych w zasobniejszych regionach inwestorzy będą mogli liczyć tylko na 35 % ulgi w podatku dochodowym, a w tych najbogatszych – 25 %.
Powiększenie SSSE Podstrefy Ełku nastąpiło w oparciu o grunty wskazane przez Miasto Ełku o łącznej powierzchni 22,9373 ha. Na części tych gruntów usytuowany jest Park Naukowo – Technologiczny w Ełku, zabudowany budynkiem administracyjnym oraz halami przemysłowymi. W czerwcu ubiegłego roku Rada Miasta podjęła jedną z pierwszych uchwał w tej sprawie. W kolejnych miesiącach podjęła jeszcze dwie uchwały uzupełniające.
Nowo przyłączone grunty posiadają niezbędną infrastrukturę techniczną wykonaną przez Miasto Ełk w oparciu o pozyskane fundusze z Unii Europejskiej, a możliwość prowadzenia na nich działalności gospodarczej wynika z zapisów planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Podmiejska”. W ramach inwestycji powstały drogi, a wzdłuż nich wybudowano wodociąg, kanalizację sanitarną, deszczową, oświetlenie i poprowadzono kanalizację teletechniczną. Warto wspomnieć, że tuż za gruntami nowej podstrefy będzie przebiegała droga ekspresowa Via Baltica.

Włączone tereny są przeznaczone do prowadzenia innowacyjnej działalności lub świadczenia innowacyjnych usług. Nowi inwestorzy przed rozpoczęciem prowadzenia swoich działalności na terenie SSSE Podstrefie Ełk muszą również zagwarantować miastu, że ich działalność będzie przebiegała w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Ostatnim zasadniczym warunkiem funkcjonowania w strefie ekonomicznej jest zobowiązanie utworzenia nowych miejsc pracy.

W granice całej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostało włączonych 37,90 ha gruntów publicznych (najwięcej w Ełku, następnie Łomży i Suwałkach). Szacowane wyniki włączenia nowych terenów do strefy to ok. 600 nowych miejsc pracy utworzonych w ciągu kilku najbliższych lat.
Natomiast kwalifikowane koszty inwestycji to wartość sięgająca ok. 185 mln zł. Maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna z tytułu kosztów inwestycyjnych, przy założeniu, że na włączonych gruntach ulokują się głównie średni przedsiębiorcy może osiągnąć nawet ok. 111 mln zł.

http://www.radio5.com.pl/video/5146,film,elcka-podstrefa-ssse-bedzie-wieksza.html

 


„Szybkowar dizajnu – wsparcie szkoleniowo – doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju”


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie firmy z Warmii i Mazur z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentujące branże: spożywczą, meblarską i turystyczną, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie wykorzystania dizajnu, pt.:
„Szybkowar dizajnu – wsparcie szkoleniowo – doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju”.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw z we wdrażaniu wzornictwa poprzez:

  • przeprowadzenie dokładnej analizy potencjału wzornictwa w firmie;
  • organizację szkoleń z obszaru wzornictwa, opartych głównie o metody warsztatowe;
  • organizację bezpośrednich spotkań przedsiębiorstw z projektantami i ekspertami wzornictwa celem wypracowania konkretnego rezultatu na rzecz przedsiębiorstwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przewidziano wsparcie dla 18 firm z regionu, po 6 firm z 3 branż.

Termin rekrutacji: OD 11 grudnia 2013r. do 10 stycznia 2014r. Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji  znajdują się na stronie:  www.wpwim.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z zespołem projektu: http://wpwim.pl/projekty-2/szybkowar-dizajnu/skontaktuj-sie-z-biurem-projektu/


Porozumienie z „Technopolis” Science and Technology Park


logo TechnopolisW dniu 22.11.2013 r. zostało podpisane pierwsze międzynarodowe porozumienie z „Technopolis” Science and Technology Park.  Park zrzesza  innowacyjnych przedsiębiorców w dziedzinie wysokich technologii. W zakres współpracy  między instytucjami wchodzi tworzenie wspólnych inicjatyw skierowanych na rozwój innowacyjnych pomysłów, promowanie oraz realizacja wspólnych celów. Tworzenie i rozpowszechnianie współpracy wśród jednostek powiązanych ze Stronami, oraz nawiązywanie współpracy między innymi jednostkami technologicznymi.